Warfield over de Geestesgaven

Citaat van Bishop Mandel Creighton.

“De apostelen werden begiftigd met buitengewone krachten, noodzakelijk voor de oprichting van de kerk, maar niet noodzakelijk voor haar blijvende instandhouding. Deze krachten werden uitgeoefend om zieken te genezen en bijzondere gaven van de Heilige Geest over te brengen; soms, maar zelden, werden zij gebruikt om te straffen…. Deze bijzondere machten werden aan de kerk toegekend als een middel om haar de blijvende aanwezigheid van God te leren. Zij werden teruggetrokken wanneer zij hun doel hadden gediend, namelijk het aanwijzen van de plichten die permanent moesten worden vervuld. Op de gaven van tongentaal volgde het geordend menselijk onderwijs; de gaven van genezing werden opgevolgd door de genezing door geschoold menselijk vakmanschap op; de bovennatuurlijke bestraffing werd opgevolgd door de tucht door geordend menselijk optreden”.

Warfield, B.B.. De beëindiging van wonderen. Kindle Editie. p. 172

Advertentie

De (voor-)geschiedenis van de Charismatische golf

“The Pentecostalization of Global Christianity” is een artikel van Jeff Straub over de “verpinkstering” van het wereld-christendom. Het laat zien hoe de nieuwe charismatische beweging van onze dagen zijn wortels heeft in de heiligheidsbeweging, en hoe deze overmatige accentuering van ervaring, gezondheid en spektaculaire geestesgaven uiteindelijk tot de extreme charismania van onze dagen heeft geleid.

Voor mij is duidelijk dat alleen een rigoreuze bevestiging van het cessationisme de juiste theologische weg is. Als de bron vergiftigd is, is elke waterstroom die daaruit vloeit besmet. Ondanks alle variatie die er lijkt te zijn, en ondfanks alle “gematigde” stromingen die nog vasthouden aan enige mate van theologische zuiverheid, is eigenlijk elke nadruk op het “werk van de Geest” in strijd met de eigenlijke wil van de heilige Geest: Christus verheerlijken. Anders dan Willem Ouweneel in zijn, op CiP gepubliceerde artikel over de tien theologische dwalingen, is voor mij niet alleen de extreme charismatische beweging – die leert dat Christus onze ziekten heeft gedragen op het kruis – maar ook de gematigde – die claimt dat de bediening van genezing, tongentaal, wonderen, woorden van wijsheid, profetie e.d. zijn teruggekeerd – een volkomen ketterij. Het artikel hieronder maakt de samenhang van de giftige bron en vele latere uitingen en stromingen zeer helder.

‘Jezus aanraken’ – Tom de Wal

Gratis boek

Toen Tom de Wal dit boek schreef hoorde hij in een visioen God zeggen dat hij dit boek zoveel mogelijk moest weggeven. Dat is meteen de reden dat ik dit boek in handen heb, het is gratis, anders was het echt ‘zonde’ van het geld.

Martin Koornstra noemt het boek ‘een boost van bijbels geloof, dat ontspringt vanuit de bediening en het leven van Jezus’.

Lees verder

Charismatische prediking – Martin Koornstra over Gods Woord

Kritische video-analyse van een preek van Martin Koornstra in een Baptisten gemeente over het belang van Gods Woord. Daar zat veel goeds in, maar toch enkele kanttekeningen. Vrijwel de gehele preek van Koornstra wordt in de video ook weergegeven.

Wat mij opviel:

1. De Heilige Geest wordt náást het Woord geplaatst. Daarom “spreekt” God weliswaar mèt Zijn Woord, maar ook buiten het Woord – en de eigen context van het Woord – om.

2. De Bijbel is een “receptenboek” voor het dagelijkse leven.

3. Gods Woord moet ons emotioneel aanspreken. Die emotie wordt aangezien voor het teken dat God spreekt. (Anders is het droge kennis.)

4. “Kennis” wordt gezien als laag in rang, ondanks Ef. 4:13

5. Gods Woord wordt toegepast op onze persoonlijke omstandigheden, ondanks de historische context, wanneer we emotioneel daartoe worden bewogen

6. Het Woord mag niet doen wat de Geest eigenlijk wil: Christus grootmaken

7. Christus wordt niet genoemd in de preek. Geen verkondiging van “Christus en die gekruisigd”.”

8. Er zitten (lijkt mij) enkele NAR elementen in: 1 Kon. 22, de Reformatie van Josia, wordt uitgelegd als een aansporing om mett Gods Woord de wereld te herstellen.

9. In de toepassing van het Woord openbaart zich wel Gods liefde, maar niet Zijn oordeel – de morele dimensie ontbreekt. Ondanks Heb. 4:12-13. Er wordt alleen Ef. 6 (zwaard van de Geest) geciteerd.

Er zaten ook goede dingen in:

1. Een leuke, aansprekende manier om jongeren aan te spreken over het belang van de Bijbel – lees je Bijbel bidt elke dag.

2. Een aardige actie: iedereen kreeg een tekst mee naar huis op een kaartje.

3. Een prettige, grappige en aansprekende stijl van praten – zeer geschikt om jongeren aan te spreken. (Jammer dat het niet in een “normale” evangelische richting wordt toegepast.) Hoewel niet “mijn ding.”

Jonathan Edwards over de bijzondere gaven

The cessation of the Spirit’s miraculous gifts was not, Edwards stressed, a punishment, a weakness, or something for the church to lament. Rather, God ended this category of gifts around the end of the first century simply because they were no longer necessary once they had fulfilled their function.

The purpose of the miraculous gifts was simply to establish the means of grace for the hurch: “the thing chiefly designed by the extraordinary gifts [of the Spirit] was to introduce nd establish that standing revelation of the mind and will of God by his word, as the grand means of grace and standing rule of faith and practice through all ages.”

The extraordinary gifts in the Old Testament and in the first century age of miracles were granted in order to establish the canon of God’s perfect revelation in Scripture and to aid the establishment of the nascent church in the world.

Throughout history God distributed extraordinary gifts only when he was inaugurating a new dispensation,the institution of which indicated a weakness with the old dispensation.So the extraordinary gifts were only necessary when the means of grace were imperfectly instituted. Edwards describes this period as the church’s infancy or childhood, interpreting Paul’s reference to “childish things” in the 1 Corinthians 13:8-13 passage to be a reference to the miraculous gifts that he had just discussed.

During the church’s state of immaturity, before it had sunk its roots in the world and prior to its having an established rule for its faith and practice, the extraordinary gifts functioned as training wheels to carry it through that stage, and as “leading strings”18 to guide it and to usher in the standing order that would sustain it through the church age before Christ’s return.

‘Defining Deception’ – Costi Hinn en Anthony Wood

Schrijver Costi Hinn

Eén van de boeken waarvan ik veel heb geleerd over de New Apostolic Reformation is het boek ‘Defining Deception’ van Costi Hinn en Anthony Wood. Costi Hinn is een neef van Benny Hinn een bekende welvaartsprediker uit de Verenigde Staten. Costi Hinn ontdekte dat het evangelie wat zijn oom en ook zijn vader verkondigde niet Bijbels is. Dichterbij het vuur kun je niet komen als neef van Benny Hinn. Een leuke woordspeling ook, want Costi stapte uit de familiekerk en uit het nep-vuur van het welvaartsevangelie.

Lees verder